Pressgjutning


Pressgjutning är en process där smält metall pressas in under högt tryck i en gjutform, vilken kallas för pressgjutningsverktyg (benämns verktyg i fortsättningen). Smältan är ca 670°C och formen fylls på ca 80ms, detta ställer högra krav på verktyget. Med metoden kan man uppnå mycket högre måttnoggrannhet, finare ytor och tunnare godstjocklek än vi t.ex. sandgjutning. Dessa faktorer innebär att man kan minska efterbearbetning vilket leder till ett lägre detaljpris. Gjutprocessen är vanligtvis helautomatiserad och man kan få fram ett mycket högre antal detaljer per timme jämfört med andra gjutmetoder.


Pressgjutningsverktyg består av ett antal ingående artiklar vilka vi tar fram på vår fabrik i Bor. Vi monterar även artiklarna och säkerställer att alla delar passar och utför även vissa funktionstester.