Historia


UB Verktyg bildades 1981 och är beläget i Bor, ca 1 mil söder om Värnamo. Från början hyrde man en liten lokal men redan efter ett år blev efterfrågan så stor att man valde att investera i nya lokaler. Företaget drivs än idag av samma person som en gång startade det. Med mer än 30 år i branchen vet de hur pressgjutningsverktyg skall utformas för högsta kvalité.


Under 2003 genomfördes ett stort arbete för att uppfylla kvalitéts och miljökraven enligt ISO standard. Detta medförde att UB Verktyg i mars 2004 blev certifierade enligt SS-EN ISO 9001 och SS-EN ISO 14001


1981

UB Verktyg AB bildas

UB Verktyg AB bildas av Bengt Claesson och Ulf Josefsson. Deras vison var att leverera pressgjutningsverktyg av högsta kvalite med korta leveranstider. Deras vision är idag företagets vardag.
1982

Nya lokaler

Verksamheten flyttar in i nya lokaler och har sedan dess utökats och renoverats i omgångar. Idag har vi ljusa och frächa lokaler. Nästintill alla maskiner är inkapslade vilket gör att det är rent och snyggt, inga spånor eller oljor kommer ut från maskinerna.
2000

Bengt tar över

Bengt förvärvar samtliga aktier i UB Verktyg och fortsätter att driva företaget mot nya mål. För att få in mer miljötänk och höja kvalitén ytterliggare påbörjas ett arbete med att föra in standarderna ISO 9001 samt ISO 14001.

2004

ISO Certifierade

Verksamheten blir ISO Certifierad enligt ISO 9001 och ISO 14001. Standarderna är ett kvalité- och miljöledningssystem som innebär att företaget skall göra ständiga förbättringar.


2019

Den 30 april förvärvade AGES Industri AB samtliga aktier i UB Verktyg AB

AGES Industri AB har en nära och långvarig relation med UB Verktyg AB som leverantör av pressgjutningsverktyg och reservdelar. AGES kunder efterfrågar i större omfattning utveckling, korta projekttider och delaktighet vid framtagande av nya produkter. Genom förvärvet av UB Verktyg AB utvecklar AGES Industri AB sin strategi att bredda AGES kunderbjudande ytterligare.